Výroční schůze

Znak_LMK_mini

 

V sobotu 10.1. proběhla v restauraci Minerva výroční schůze leteckomodelářského klubu Minerva Opava.

 

Sešli jsme se jako obvykle v hojném počtu. Úvodem zhodnotil náčelník loňský rok, představil nové stroje členů klubu, zhodnotil naši účast na různých soutěžích a také akce pořádané naším klubem. Pak byla přednesena zprávy o finanční situaci klubu a tím byla oficiální část přípitkem ukončena. Překvapením letošní výroční schůze bylo krásné Pavlovo video z akcí Jeseník 2012 a 2013. Kdo ho ještě neviděl, může ho shlédnout zde: video Jeseník

Pak už byl čas na diskuzi a plány na další rok u dobré večeře, kávy a piva. Hodně jsme se pobavili i u promítaní diapozitivů z doby nedávno minulé.

KluP.

Akce klubuPermalink

Comments are closed.